Bảng giá bản quyền Windows Client

Windows Client bao gồm các bản quyền windows 7,8,10 và các ứng dụng văn phòng chủ yếu phục vụ cho nhu cầu cá nhân

Product Price License Type Activation Count Activation Method
Windows 7 All Editions 200.000 đ Retail 10 Lượt Online Online, Byphone
Windows 8, 8.1 All Editions 250.000 đ Retail 10 Lượt Online Online, Byphone
Windows 10 Home 300.000 đ Retail 10 Lượt Online Online, Byphone
Windows 10 Professional 500.000 đ Retail 10 Lượt Online Online, Byphone
Windows 10 Education 700.000 đ MAK 20 Lượt Online Online, Byphone
Windows 10 Enterprise 700.000 đ MAK 20 Lượt Online Online, Byphone
Office 2010/2013 All Editions 200.000 đ Retail 10 Lượt Online Online, Byphone
Office Professional Plus 2016 300.000 đ Retail 10 Lượt Online Online, Byphone
Office Professional Plus 2016 500.000 đ Digital 1 Lượt Add Account
Office Home and Business 2016 for Mac 400.000 đ Digital 1 Lượt Add Account
Visio/Project Professional 2016 200.000 đ Retail 10 Lượt Online Online, Byphone
Visio/Project Professional 2016 350.000 đ Digital 1 Lượt Add Account

Bạn cần License khác?

Liên hệ ngay

Chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn

Bất cứ khi nào bạn cần, hãy để chúng tôi hỗ trợ.

Gửi Email hỗ trợ

Bạn cần hỗ trợ qua Email để tiện theo dõi tiến trình?

Gửi Email ngay

Hỗ trợ qua điện thoại

0978 977 187

sales@digic.vn

Skype Chat

Bạn cần chat trực tiếp với bộ phận hỗ trợ, tư vấn?

Chat ngay