Bảng giá bản quyền Windows Server

Windows Server bao gồm các bản quyền windows server 2008/2012/2016 và các ứng dụng chủ yếu phục vụ cho nhu cầu doanh nghiệp.
Lưu ý : các bản R2 cùng giá với bản R1

Product Price License Type Activation Count Activation Method
Windows Server 2008 Standard 3.000.000 đ MAK 20 Lượt Online Online, Byphone
Windows Server 2008 Datacenter 3.400.000 đ MAK 20 Lượt Online Online, Byphone
Windows Server 2008 Enterprise 4.000.000 đ MAK 20 Lượt Online Online, Byphone
Windows Server 2012/2016 Standard 5.000.000 đ MAK 20 Lượt Online Online, Byphone
Windows Server 2012/2016 Datacenter 7.000.000 đ MAK 20 Lượt Online Online, Byphone
Windows Server 2012/2016 Enterprise 10.000.000 đ MAK 20 Lượt Online Online, Byphone
SharePoint Server 2016 Standard 3.000.000 đ Static KGH Online
SharePoint Server 2016 Enterprise 4.000.000 đ Static KGH Online
Exchange Server Standard 2016 3.000.000 đ Static KGH Online
Exchange Server Enterprise 2016 4.000.000 đ Static KGH Online

Bạn cần License khác?

Liên hệ ngay

Chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn

Bất cứ khi nào bạn cần, hãy để chúng tôi hỗ trợ.

Gửi Email hỗ trợ

Bạn cần hỗ trợ qua Email để tiện theo dõi tiến trình?

Gửi Email ngay

Hỗ trợ qua điện thoại

0978 977 187

sales@digic.vn

Skype Chat

Bạn cần chat trực tiếp với bộ phận hỗ trợ, tư vấn?

Chat ngay