Bảng giá bản quyền Office 365 E3

Chúng tôi cung cấp Office 365 E3 cho những người dùng, doanh nghiệp cần chất lượng và nhân viên ít. Tối đa 25 user.

Product Price User One Drive Domain Riêng Permission
Professional 300.000 đ/Năm 1 5TB/User Không Chỉ dùng
Office Lite 800.000 đ/Năm 5 5TB/User Thêm, Sửa, Xóa User
Office Standard 1.200.000 đ/Năm 15 5TB/User Thêm, Sửa, Xóa User
Office Premium 2.500.000 đ/Năm 25 5TB/User Full
Office 365 E3 Lifetime 7.000.000 đ 25 5TB/User Full

Bạn cần License khác?

Liên hệ ngay

Chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn

Bất cứ khi nào bạn cần, hãy để chúng tôi hỗ trợ.

Gửi Email hỗ trợ

Bạn cần hỗ trợ qua Email để tiện theo dõi tiến trình?

Gửi Email ngay

Hỗ trợ qua điện thoại

0978 977 187

sales@digic.vn

Skype Chat

Bạn cần chat trực tiếp với bộ phận hỗ trợ, tư vấn?

Chat ngay